Organisation

KAK är indelat i regionala avdelningar samt funktionellt i arbetande kommittéer.

Västra Avdelningen organiserar medlemmar inom Hallands, Västra Götalands, Värmlands och västra delen av Jönköpings län.

Södra Avdelningen organiserar medlemmar inom Skånes och Blekinges Län.

Östra Avdelningen organiserar medlemmar i övriga Sverige och utlandet.
Det bör noteras att till respektive avdelning hör medlemmar som är bosatta inom respektive avdelnings distrikt eller som av andra skäl vill höra till avdelningen.

Logga in