Styrelsen

Ordinarie ledamöter

Peter Wallenberg Jr

Ordförande

 

 

Thomas Hedberg

Vice Ordförande

KAK:s representant i FIA:s Historic Commission

David von Schinkel

Ledamot

 

Ewa Björling

Ledamot

 

Anders  Ydstedt

Ledamot

Ordförande i Expertrådet

Philip von Mecklenburg

Ledamot

Ordförande KAK Motorsport

 

Clas Romander

Vice ordförande

Ordförande Finanskommittén

Jacob Laurin

Ordförande, Södra avdelningen

Thomas Lindskog

Ordförande, Västra avdelningen

Johan Söderlind

Ordförande, Östra avdelningen

 

Adjungerade ledamöter

Per Taube

Adjungerad från

Kungliga Motorbåtklubben

Wilhelm Douglas

Generalsekreterare

Ständigt adjungerad

wilhelm-douglas

Vakant

Ordförande, Ungdomskommittén

Valberedning

Staffan Knafve, Ordförande

Olof Manner

Logga in