”Oskyddade trafikanter får inte förbli de mest outbildade”

”Enligt en ny rapport från VTI som SVT rapporterat om (23/10) är okunskapen om trafikregler stor hos många cyklister. Undersökningen visade att uppemot var fjärde svar om vilka regler som gäller i olika situationer var felaktigt. De yngre cyklisternas kunskaper är också sämre än de äldres.”

”Redan i skolan borde initiativ tas för att höja trafikkunskaperna.

Det krävs att tydliga kunskapskrav införs i skolans läroplaner på alla stadier, vilket inte är fallet idag. Målet ska vara att unga ges kunskaper i princip motsvarande teoriutbildning för körkort efter avslutad gymnasieutbildning.”

Anders Ydstedt, ordförande Expertrådet och Wilhelm Douglas, generalsekreterare skriver på SVT Opinion.

Läs hela artikeln här.

Logga in