Kalle Bäck, kommunikatör och researcher

”Planeringen måste möta den växande bilismen”

Vi fortsätter debatten om framtidens infrastrukturplanering. Verkliga förutsättningar måste ligga till grund för de prioriteringar som görs. Här tar vi exempel från Halmstad.

Anders Ydstedt, ordförande Expertrådet, och Kalle Bäck Expertådet skriver i Hallandsposten.

Logga in