Politikerna måste lyssna mer på väljarna och planera för bilen

”De skånska politikerna måste lyssna mer under den kommande mandatperioden för att skapa ett större förtroende för trafikplaneringen. I en Skop-undersökning som vi låtit göra i Skåne svarar 76 procent att politikerna troligen eller absolut inte planerar rätt för den ökande biltrafiken”

Det skriver Jacob Laurin, ordförande i KAK Södra, och Wilhelm Douglas, generalsekreterare, i Kvällsposten.

Logga in