”Politikerna måste möta växjöbornas oro”

Debatt I Växjö tycks det finnas bred politisk enighet om att bilen ska motarbetas och andra trafikslag ska premieras. Detta riskerar att resultera i en konflikt mellan beslutsfattarna och vanliga människor som behöver bilen i sin vardag, skriver Anders Ydstedt och Wilhelm Douglas, Kungliga Automobil Klubben.

Läs hela artikeln här.

Logga in