”Populärt att köra bil – satsa mer på infrastruktur”

”Framtiden ser ljus ut för bilismen. Detta ställer krav på att politiker och makthavare förmår att göra nödvändiga prioriteringar och investera i infrastruktur.

KAK har gjort en Skop-undersökning i syfte att klarlägga om svenska folket anser att nödvändiga investeringar faktiskt görs.”

Anders Ydstedt, Ordförande Expertrådet, Kungliga Automobil Klubben (KAK), Kalle Bäck, Expertrådet, (KAK) skriver i Allehanda.

Logga in