Priser och medaljer

Förtjänstteckenkomittén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande: Claes Boltenstern

 

Motorprinsens Medalj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande: David von Schinkel

KAK:s Journalistpris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande: Anders Ydstedt

Övriga utmärkelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logga in