Replik kring E6 i Skåne – bygg ut till trefiligt!

Nyligen blev KAK apostroferade av Christer Ljungberg i en debattartikel i Sydsvenskan kring E6 Skåne. Tidningen har valt att inte låta oss svara, men här finns vår replik:

”Christer Ljungberg, vd för konsultföretaget Trivector, argumenterar för att utbyggd infrastruktur inte är samhällsekonomiskt lönsamt och menar att det är omöjligt att bygga bort trängseln på E6. Han är naturligtvis medveten om att transporterna på ”Skånes pulsåder” ökat under de senaste åren och att antalet bilar slår rekord. Samtidigt blir fordonen tystare, renare och säkrare. Allt detta trots att ingen utbyggnad ägt rum, utöver vissa förstärkningar. Ljungberg menar att människor ska tvingas att resa på det sätt som han anser vara det rätta och berörda kommuner ska bedriva kampanjer för att få folk att göra annorlunda.

Kungliga Automobil Klubben (KAK) menar att makten över mobiliteten ska ligga hos människan. Det är inte politikers eller trafikplanerares uppgift att tala om för medborgarna hur, när och vart du ska resa. I takt med att befolkningen växer kommer det att behövas mer av all mobilitet. De olika formerna av infrastruktur måste byggas ut. Ibland cyklar vi, åker kollektivt, promenerar eller kör bil.

Med Ljungbergs logik borde all utbyggnad av väginfrastruktur frysas här och nu. Eftersom det aldrig går att bygga bort trängsel kanske detta borde gjorts tidigare? Frågan blir när Sverige hade den optimala nivån av väginfrastruktur? 2016, 1950 eller ännu tidigare? Kanske borde även taxorna på kollektivtrafiken höjas så att det totala resandet minskar?

Man skulle kunna applicera samma resonemang på andra grundläggande behov som människor har – för resande är just ett sådant. I Sverige 2017 råder det bostadsbrist. Behovet av flera bostäder är stort. Så var det även på 1960-talet och tidigare än så. Men bostadsbristen har tydligen inte gått att bygga bort. Är det då meningslöst att bygga fler bostäder? Nej, vi slutar knappast bygga hus bara för att människor flyttar in i dem. Det är samhällsekonomiskt helt rätt att fortsätta utbyggnaden så länge vi blir fler. Att bygga sådant som inte används är dock slöseri med resurser.

När människor ges större möjligheter att resa tycks de också använda sig av dem. Uppenbarligen tycker alla de som kör på E6 och andra vägar att det är värt mödan, trots de stora kostnader som det innebära att ha bil. Så kan livsdrömmar förverkligas, nya jobb skapas och Skåne utvecklas. Det är något som bör uppmuntras och inte motarbetas.

Att ta bort flaskhalsar, förstärka trafikplatser, bygga ut kollektivtrafiken och mycket annat som Ljungberg föreslår är bra. Det är även en tredje fil på E6:an. Det motsatta kommer att leda till stora samhällsekonomiska förluster och minskad frihet för människor. Vem ska betala priset för vad detta kostar?
En modern syn på mobilitet måste bejaka alla trafikslag. Det är hög tid att börja bygga ut E6:an nu.

Jacob Laurin, ordförande, KAK-Södra
Johan Hallenborg, KAK:s Expertråd”

Logga in