Expertrådets ordförande Anders Ydstedt välkomnar Victoria.

Researcher till KAK:s Expertråd nu anställd.

KAK har anställt Victoria Elmgren som researcher till KAK:s Expertråd.
Många inom KAK är redan bekanta med Victoria genom hennes stora engagemang i Ungdomskommittén. Utöver hennes arbete där och genuina bilintresse kan nämnas att hon har utbildning från Berghs School of Communications med inriktning på reklam, PR samt strategisk information och kommunikation. Victoria har läst juridik i Uppsala sedan 2010 och gör nu ett uppehåll i sina studier. Victoria kommer att börja sin projektanställning idag den 22 oktober. Projektet, med en sammanlagd effektiv tid på 6 månader, kommer att löpa under två perioder; november 2012 – januari 2013 samt under sommaren 2013.
Vi hälsar Victoria hjärtligt välkommen till KAK:s kansli.

Logga in