Rockad i Södra Avdelningen

Jacob Laurin efterträder Christina Carlsen som ny ordförande i Södra avdelningen. Philip Selander blir 1:e vice och Magnus Öhrström 2:e vice ordförande. Christina Carlsen, som erhöll KAK:s förtjänstmedalj 2013, kvarstår i styrelsen som sekreterare och ordförande i Press- och PR-kommitten.

Logga in