Så utvecklar vi mobiliteten

”För Sveriges bilister kan 2016 ses som framgångsrikt men också som ett år då utmaningarna, från politiker och planerare som inte vill se verkligheten, växte.”
 
Anders Ydstedt & Wilhelm Douglas skriver i Västerviks-Tidningen.

Logga in