Seminarium hos AmCham om självkörande fordon

Självkörande teknik var temat när American Chamber of Commerce in Sweden arrangerade seminarium på Waterfront Congress center i Stockholm. David Mothander, policyansvarig på Google, var kvällens moderator. Panelen bestod av Anders Ydstedt, ordförande i KAK:s Expertråd, Erik Lindham, informationschef på Ford Sverige och Malcolm Wiberg, delägare, advokatfirman Lindahl.

KAK:s policy kring självkörande fordon låg till grund för kvällens seminarium, där ett antal frågesällningar lyftes om hur tekniken bästa ska introduceras. Bland annat ställdes frågan om det är i persontrafik eller vid godstransporter som tekniken kommer att göra mest nytta. Dessutom diskuterades om framtidens städer ska planeras endast för självkörande fordon eller även traditionella fordon.

Publiken gavs möjlighet att rösta om frågorna under seminariets gång och en tydlig majoritet menade varutransporter lämpar sig bäst för autonom teknik i ett första steg. De flesta ansåg också att framtidens städer ska planeras för både självkörande och traditionella fordon.

KAK:s Expertråd fick mycket bra respons och medskick till utvecklingen av vår policy kring självkörande fordon. Vi tar med oss denna och fortsätter att driva diskussionen framåt.

Logga in