Seminarium om E6 i Skåne

Onsdagen 5 september anordnade Expertrådet och KAK Södra ett seminarium i Malmö om framtiden för E6 i Skåne. Carl-Johan Sonesson (M), andre vice ordförande regionstyrelsen, och Rikard Larsson, riksdagsledamot (S), trafikutskottet diskuterade frågan under moderation av Expertrådets ordförande Anders Ydstedt. Det blev en konstruktiv diskussion där det rådde enighet om att något måste göras åt den hårt trafikerade och olycksdrabbade vägen. Det finns dock olika uppfattningar när och hur detta ska ske.

KAK vill se en utbyggnad av E6 med tre filer i vardera riktningen. Läs mer här.

Vi tackar medverkande och publik för bra diskussioner  och hoppas att en utbyggnad verkligen blir av.

Logga in