”Svenska folket vill äga bil”

”De allra flesta, hela 78 procent, vill äga sin egen bil. Det går inte att se några avgörande skillnader mellan olika grupper. Ung som äldre, höger som vänster, hög- som lågutbildad, stad som land – alla vill äga sin egen bil.

KAK vill därför rikta en uppmaning till politiker och planerare: lyssna till era invånare och planera för framtidens bilism. Gärna mer kollektivtrafik och cykelvägar, men bilen måste ges plats i stadsrummet och bra vägar.”

Logga in