”Svenska folket vill äga bil”

”KAK vill därför rikta en uppmaning till både politiker och planerare: lyssna till era invånare och planera för framtidens bilism. Gärna mer kollektivtrafik och cykelvägar, men bilen måste ges plats i stadsrummet och bra vägar att färdas på i övrigt. Underlätta människor resande så långt det bara är möjligt.”

Logga in