”Svenska folket vill äga sin bil”

”KAK frågade därför genom en Skop-undersökning svenska folket om hur de vill äga bil? 6 procent svarade att de inte vill äga bil överhuvudtaget, 9 procent att de föredrar leasing, 3 procent vill använda sig av bilpool och 4 procent vill hyra vid behov. Men de allra flesta, hela 78 procent, vill äga sin egen bil. Det går inte att se några avgörande skillnader mellan olika grupper, ung som äldre, höger som vänster, hög- som lågutbildad, stad som land – alla vill äga sin egen bil.”

Logga in