TTA Pokalen, KAK:s vandringspris i racingens högsta klass

TTA och STCC går samman, bra för svensk racing

De två banracingorganisationerna STCC och TTA har enats om framtiden för svensk racing. Från och med 2013 kommer STCC – Elitserien i Racing att köras enligt TTA-reglementet. Beslutet kommer efter många och långa samtal mellan de två organisationerna och med stöd från bland annat Svenska Bilsportförbundet.  Rent tekniskt kommer vissa förändringar i TTAs reglemente att ske,  bl a planeras att införa 1,6-liters turbodrivna motorer från respektive biltillverkare.
Lösningen är mycket positivt för för svensk racing och KAK för diskussioner med parterna avseende KAK:s framtida engagemang i den sammanslagna serien.

Logga in