Väljarna missnöjda med trafikplaneringen

Ansvariga makthavare och väljarna skiljer sig mycket åt i synen på trafikplaneringen, skriver Anders Ydstedt och Wilhelm Douglas i Corren.se.

Det råder alltså ingen tvekan om att det finns klyfta mellan svenska folkets sätt att se på trafikplaneringen och ansvariga myndigheters och makthavares sätt att göra det. Det råder ett utbrett missnöje hos samtliga partiers väljare. Detta riskerar att resultera i en konflikt mellan beslutsfattarna och vanliga människor som behöver bilen i sin vardag.

Läs hela artikeln här.

 

Logga in